Δωρεές

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ είναι μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει σαν στόχο την προώθηση του ανοικτού λογισμικού και των ανοικτών τεχνολογιών. Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση, μπορεί να δέχεται δωρεές από την κοινότητα για την υποστήριξή των δράσεων της σε διάφορα πεδία όπως:

Αγορά υλικού για τον εξοπλισμό σχολικών εργαστηρίων υπολογιστών
Ενίσχυση προγραμματιστών για έργα ανοικτού λογισμικού
Ενίσχυση έργων ανοικτού και ελεύθερου λογισμικού

Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε μια δωρεά οποιαδήποτε ποσού για να την χρησιμοποιήσει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ για τη ενίσχυση των παραπάνω δράσεων, ή να επιλέξετε εσείς για ποια δράση θέλετε να κάνετε δωρεά, γράφοντας την δράση στα σχόλια σας. Μόλις συγκεντρωθεί ένα ποσό δωρεών, ο οργανισμός μέσα από μια ανοικτή διαδικασία θα ενισχύσει προγραμματιστές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή κάποια ώριμο έργο ΕΛ/ΛΑΚ.

Επιπρόσθετα μπορείτε να επιλέξετε να γίνετε δωρητής ενός σχολικού εργαστηρίου, επιλέγοντας την δωρεά 200 € για την αγορά ενός σταθμού εργασίας σχολικού εργαστηρίου βασισμένο σε Rasperry Pi.
Ή να γίνετε χρυσός δωρητής δωρίζοντας 500€ για την αγορά ενός 3D printer για ένα σχολικό εργαστήριο.

Προβάλλονται και τα 5 αποτελέσματα